Junior konzultant - tým Sustainability Business Services

Junior konzultant - tým Sustainability Business Services

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti Ernst & Young, s.r.o., IČO: 26705338, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, E & Y Valuations s.r.o., IČO: 16190581, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo EY Law advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 09214208, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, a další subjekty uvedené níže jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR”). Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení zpracování údajů je potřebné pro vyjednávání před případným uzavřením smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů (další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.) a rovněž společnost Oracle America Inc., 500 Parkway, Redwood Shores, CA, 94065, Spojené státy americké, od které je pro členy globální sítě společností Ernst & Young (“Firmy EY“ – sídla kanceláří najdete zde: https://www.ey.com/en_gl/locations) licencován globální elektronický náborový systém; Oracle tento systém na základě smlouvy s EY Global Services Limited, 6 More London Place, Londýn, SE1 2DA, Spojené Království (”EYGS”) rovněž pro Firmy EY spravuje (podrobné informace o zpracování v tomto systému najdete zde (https://emeia.ey-vx.com/2431/141068/new-folder/privacy-policy-taleo-recruitment-site-cz.pdf). Osobní údaje tedy mohou být předány mimo EU.

Vaše osobní údaje mohou být v souladu s GDPR předány v rámci Firem EY mimo EU (a to i do zemí, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů) a to na základě závazných podnikových pravidel EY (k dispozici zde: https://www.ey.com/en_gl/data-protection-binding-corporate-rules-program), je-li jejich předání nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR. Co se týče předání osobních údajů z EU společnosti Oracle, to se řídí standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí, které jsou součástí smlouvy mezi EYGS a společností Oracle America Inc.

Správci mohou dále poskytnout mé osobní údaje ke zpracování British Council, se sídlem Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1 (informace o zpracování osobních údajů najdete zde: https://www.britishcouncil.cz/en/privacy-terms) a/nebo společnosti SHL Talent Assessment s.r.o., se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČO: 07562861(informace o zpracování osobních údajů najdete zde: http://cz-shl.cz/gdpr/), které pro správce zajišťují realizaci jazykových a logických testů, je-li jejich absolvování požadováno v rámci výběrového řízení na danou pozici.

Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Vaše osobní údaje mohou být v souladu s GDPR předány v rámci Firem EY mimo EU (a to i do zemí, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů) a to na základě závazných podnikových pravidel EY (k dispozici zde: https://www.ey.com/en_gl/data-protection-binding-corporate-rules-program), je-li jejich předání nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR. Co se týče předání osobních údajů z EU společnosti Oracle, to se řídí standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí, které jsou součástí smlouvy mezi EYGS a společností Oracle America Inc.
Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vždy vyžádat od správce na adrese dataprotection@cz.ey.com.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy
Nastavení cookies