Pošlete nám své CV

Pošlete nám své CV

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti Ernst & Young, s.r.o., IČO: 26705338, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, E&Y Valuations s.r.o., IČO: 16190581, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, EY Law advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 09214208, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 a další subjekty uvedené níže jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR”). Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů a Taleo Corporation, 4140 Dublin Boulevard Suite 400, Dublin, California 94568, USA. Osobní údaje mohou být předány mimo EU. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Sídla kanceláří členů globální sítě společností Ernst & Young („Firmy EY“) jsou k dispozici na internetové stránce: http://www.ey.com/ourlocations.
Souhlasím s tím, aby správci poskytli mé osobní údaje ke zpracování společnosti British Council, se sídlem Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1 a/nebo společnosti Talent Q International Ltd., se sídlem P.O.Box 344, 5 Castle Street, St. Helier, Jersey JE4 8 UW, USA, které pro správce zajišťují realizaci jazykových a logických testů, je-li jejich absolvování požadováno v rámci výběrového řízení na danou pozici.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být v souladu s GDPR předány Firmám EY mimo EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů na základě závazných podnikových pravidel EY (k dispozici zde: https://www.ey.com/gl/en/home/ey-data-protection-binding-corporate-rules-program), je-li jejich předání nezbytné pro účely výběrového řízení.

Podrobnější informace o Závazných podnikových pravidlech jsou k dispozici na webové stránce EY Binding Corporate Rules (www.ey.com/bcr)

Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.

Máte-li nějaké dotazy nebo přetrvávající pochyby o ochraně svých osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese dataprotection@cz.ey.com nebo se obraťte na zástupce EY, s nímž obvykle spolupracujete.

Detailní informace o zpracování osobních údajů naleznete na: https://ey.jobs.cz/wp-content/themes/default/downloads/gdpr-privacy-notice_ey.jobs.cz.pdf?v=20200924105013.

Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje

Adresa


Kontaktní údaje

Komentáře a přílohy

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.