Zkušení profesionálové

Cesta seniorního konzultanta

Když to skutečně chcete, tak toho dosáhnete. Už máte ledacos za sebou, ale znalosti a dovednosti
jdou neustále prohlubovat. My vám k tomu vytvoříme to nejlepší zázemí.

Intern

Intern
Při škole

Chvíli v práci, chvíli ve škole. Přidat se k nám můžeš už jako student. Nebudeš stát stranou, zapojíme tě rovnou do projektů. Zvládat se to dá, nemusíš mít obavy. Získáš smysluplnou praxi a uděláš si dokonalou představu, o čem je poradenství EY.

Junior konzultant

Junior konzultant
Po škole

Projekty, školení, projekty, školení. Od začátku se budeš hodně učit, plnit dílčí úkoly, konzultovat s týmem a chodit na schůzky s klienty. Budeš hodně pracovat, ale určitě si najdeš čas na koníčky. Poznáš spoustu kolegů, ze kterých se brzy stanou skvělí kamarádi.

Senior konzultant

Senior konzultant
za 2 – 3 roky

Dostanete na starost tým juniorů a přijdou nové, komplikovanější projekty. Začnete ve větším cestovat po Česku i do ciziny a stane se z vás skutečný odborník, jehož slovo má váhu. Budete mít větší zodpovědnost jak vůči kolegům, tak klientům.

Manager

Manager
za 5 – 6 let

Poradenství bude váš životní styl. Budete perfektně znát procesy, mít dokonalý přehled o dění v týmu a každý den nahlédnete do firem z různých odvětví. Stanete se tváří našich projektů a postupně začnete rozvíjet kontakty a přinášet do EY byznys.

Senior Manager

Senior Manager
Po pár letech jako manažer

Budete mít komplexní práci. Od kontaktů s klienty přes vyhledávání nového byznysu až po zodpovědnost za kvalitu projektů a řízení celého týmu. Budete předávat své zkušenosti kolegům a spolupodílet se na strategických rozhodnutích firmy.

Partner

Partner
Možná jednou

Vaše role bude víc strategická a obchodní. Dohlédnete na fungování týmu a spokojenost klientů. Budete hledat dlouhodobé trendy, přednášet o nich, školit kolegy, domlouvat nové projekty a řídit směrování poradenství v Česku i v rámci celého EY.

Co vyznáváme

Různorodost

Do našich řad zveme jen ty nejlepší. Nicméně každý pochází z jiného prostředí, přináší si jiné dovednosti, jiné osobní zkušenosti a jiný pohled na věc. Tato různorodost bude vytvářet motivující prostředí pro váš další osobní i profesní rozvoj a umožní vám plně realizovat váš potenciál.

Otevřenost

V naší firmě se cení každý osobní názor. Právě díky různorodosti názorů a myšlenek jsme schopni neustále zkvalitňovat služby, které našim klientům poskytujeme. Pokud se stanete členem našeho týmu, zjistíte, že tyto hodnoty jen nedeklarujeme, ale skutečně v praxi naplňujeme.

Podpora

Vytvoříme vám ty nejlepší podmínky pro získávání potřebných zkušeností, další vzdělávání a odborný rozvoj, které vám umožní plně realizovat váš potenciál. A za svůj výkon dostanete motivující odměnu.

Kde začít

Podnikové poradenství a řízení rizik

V rychle se měnícím podnikatelském prostředí jsou společnosti nuceny neustále zvyšovat svůj výkon a přizpůsobovat se technologickému pokroku. Soustředíme se na aktuální byznysové otázky a díky tomu poskytujeme poradenské služby, které jsou pro organizace skutečným přínosem.

Náš tým odborníků s rozsáhlými zkušenostmi z nejdůležitějších odvětví ekonomiky pomáhá klientům dosahovat nejlepších možných výsledků tak, aby mohli růst a zároveň bezpečně a efektivně fungovat. Využíváme k tomu osvědčené postupy z podnikové praxe i možnosti integrované nadnárodní firmy se silným lokálním zázemím.

Věnujeme se tématům jako:

 • Automobilový průmysl a mobilita
 • Spotřební zboží a maloobchod
 • Inovace
 • Digitalizace
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Veřejný sektor
 • Energetika a síťová odvětví

Právo

Advokátní kancelář Weinhold Legal patří s týmem čítajícím několik desítek českých a zahraničních právníků mezi největší právnické kanceláře působící v České republice.

Významnou předností advokátní kanceláře Weinhold Legal je úzká spolupráce s předními specialisty, kteří působí v oblasti daňového a účetního poradenství a v oblasti corporate finance. Díky tomu jsme schopni řešit složité otázky a podílet se na transakcích, které vyžadují komplexní právní, daňové, účetní či finanční poradenství a jsou náročné i z hlediska řízení projektů.

Transakční poradenství

Transakční poradenství EY v České republice se může opřít o 13 tisíc transakčních odborníků, kteří působí v zastoupeních EY po celém světě a mají bohaté zkušenosti s realizací transakcí na různých trzích a v různých ekonomických odvětvích.

Naše služby plně respektují konkrétní potřeby a specifika našich klientů, pomáhají jim posilovat konkurenční výhody a maximalizovat zisky jejich akcionářů. Zaměřujeme se především na následující oblasti:

 • Strategické poradenství, fúze a akvizice
 • Kapitálové a dluhové poradenství
 • Provozní transakční služby
 • Restrukturalizace
 • Poradenství v oblasti nemovitostí
 • Transakční podpora
 • Transakční daňové poradenství
 • Oceňování a finanční modelování

Investigativní služby a řešení sporů

Naši odborníci týmu Investigativních služeb a řešení sporů EY pomáhají klientům s prevencí, detekcí a šetřením podvodného či korupčního jednání, forenzními audity, kalkulací škody v případě soudních sporů a compliance.

V našem týmu působí vyšetřovatelé podvodů, forenzní auditoři, právníci a odborníci na analýzu elektronických dat, kteří mají bohaté zkušenosti s riziky podvodů z mnoha odvětví a spolupracují s úzce propojenou mezinárodní sítí odborníků.

Audit

V našem týmu působí auditoři a odborníci na finanční výkaznictví a forenzní služby, pro něž je prioritou vytváření lepšího světa pro naše lidi, klienty i společenství, ve kterém žijeme a pracujeme. Divize zajišťuje provádění auditu a poskytuje poradenské služby v oblasti finančního účetnictví a investigativní služby a řešení sporů.

Při auditu klademe prvořadý důraz na kvalitu. Významným pomocníkem v tomto směru je naše metodika, která je integrovaná, pružně reaguje na konkrétní podmínky klienta a je založená na komplexních odborných znalostech.

 • Důvěra - Audit dává klientům důvěru v účetní výkaznictví jejich společnosti.
 • Transparentnost - Klientovi na požádání vysvětlíme všechny auditorské postupy prováděné v rámci auditu jeho společnosti.
 • Jiná perspektiva - Klienti se mohou díky auditu podívat na podnikání jejich společnosti z perspektivy, která jim umožní identifikovat zatím nepoznané trendy, příležitosti a rizika a reagovat na ně.

Daňové poradenství

V EY v České republice působí více než 130 daňových odborníků, z nichž téměř polovinu tvoří daňoví poradci zapsaní v seznamu Komory daňových poradců ČR. Náš tým daňových poradců pomáhá klientům úspěšně se orientovat v komplexním a dynamickém daňovém prostředí v České republice i ve světě. Poskytujeme řešení a vytváříme daňové strategie přesně podle konkrétních potřeb klienta. Poskytujeme poradenské služby zejména v následujících oblastech:

 • Zdaňování právnických osob
 • Nepřímé daně včetně DPH a celního plánování
 • Mezinárodní zdaňování
 • Daňový audit a řízení daňových rizik
 • Investiční pobídky a dotace
 • Zdaňování nemovitostí

S cílem podrobně pochopit činnost našich klientů se naši daňoví poradci specializují na široké spektrum odvětví, jako jsou finanční služby, technologie, komunikace a zábavní průmysl, průmyslová výroba, energetika, chemický průmysl a veřejné služby, péče o zdraví, nemovitosti a stavebnictví, maloobchod a výroba spotřebního zboží.

IT Consulting

Vidíme technologie v širším kontextu. Pomáháme firmám zlepšit fungování IT systémů. Radíme, jak se zorientovat v datech. Zabýváme se kybernetickou bezpečností, robotikou a dokážeme své nápady proměnit ve fungující řešení. Každý projekt je v něčem jiný. Liší se zadání od klienta i řešení, která vymyslíme. Spolupracujeme s největšími firmami a děláme i pro start-upy, o kterých bude teprve slyšet. Naše projekty se opírají o práci technologických odborníků a nabízíme hromadu příležitostí lidem, kteří se jimi chtějí stát.

Společnost plná odborníků

Již více než 100 let je naše historie psána miliony příběhů lidí a firem. Pomáháme jim uspět, realizovat sny a dělat práci den za dnem efektivněji. V Česku je nás více než 1000 a najdeš nás v Praze, Brně a Ostravě.

Volná místa

Už víte, jakou cestou se vydat?

Pozice
Senior konzultant – tým Ekonomického poradenství Ekonomie Advisory
Senior consultant – Global Business Services Ekonomie Advisory
IT Architekt - tým IT Advisory IT IT consulting
Manager - Audit Ekonomie, Jiné Audit
Executive Assistant – Daně / Transakce Jiné Interní služby
Executive Assistant - Audit Jiné Interní služby
Senior Consultant in Restructuring Advisory Services Ekonomie Transakce
Senior konzultant - tým PI- Financial Services, Payments Ekonomie, Jiné Advisory

Příběhy našich kolegů

Martina Máleková

Manažerka
Daně

Na půlroční stáži v New Yorku jsem pracovala ve velmi malém týmu a většina projektů se týkala obecných daňových dopadů z pohledu mateřské korporace. Zatímco v Praze jsem byla senior, v Americe jsem byla na pozici manažerky. Součástí mé práce byla i koordinace a úprava výstupů od kanceláří EY ze střední a východní Evropy a Blízkého východu.

Proč do EY?

Chtěla jsem si vyzkoušet jiný pohled na práci daňaře.

Tomáš Kafka

Partner
Forenzní služby

Málokde spolu lidé jednají s takovým respektem jako v EY. Jsme ohleduplní, investujeme čas a zkušenosti do absolventů a vidíme, jak se nám to vrací. Lidé tu zrají, každodenní prací na projektech se z nováčků brzy stávají odborníci, kteří s klienty jednají jako rovný s rovným.

Proč do EY?

Lidé tu zrají, prací na projektech se z nováčků stávají odborníci.

Barbora Mirková

Manažerka
Advisory

Strávila jsem tři měsíce na Barbadosu. Zabývala jsem se nastavováním cen vody nebo se účastnila diskuzí o změnách regulace. Práce uvnitř EY byla velmi podobná tomu, jak ji znám z Prahy. Díky práci u klienta jsem však mohla vidět, jak moc odlišné problémy řeší společnosti u nás a v rozvojových zemích. Jedním z nejsilnějších zážitků byla účast na diskusi s občany, kterým kvůli podfinancované infrastruktuře doma již rok neteče voda.

Proč do EY?

Uplatnila jsem při stáži zkušenosti z českého EY.

Chybí vám v nabídce ta správná pozice?

Nechte nám na sebe kontakt.

Ozveme se vám a probereme, který tým by pro vás byl ten pravý.

Poslat CV